Dobra książka z dobrej strony
Służymy ewangelizacji i rozwojowi człowieka

Idziemy do Ciebie, Jezu. Rok 3. Przewodnik dla rodziców

Spotykamy  Jezusa w dwóch ważnych sakramentach świętych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 104
  • Dostępność: Jest Jest  (1655 szt.)

  • 5,00 zł / szt.
  • szt.

Oprawa: Miękka

Przewodnik dla rodziców zawiera cenne wskazania na temat jak dobrze przygotować dziecko w bezpośrednim czasie przed I Komunią św. Na co zwrócić szczególną uwagę, jak można budować atmosferę w domu, od której wiele zależy. Ideą przyświecającą powstaniu tego przewodnika jest przekonanie, że Rodzice są najlepszymi formatorami swoich dzieci. Dlatego zostały zaproponowane spotkania i propozycje zadań w gronie rodziny i wspólnoty parafialnej. 

SPOTKANIE 1
Spotykam Jezusa w moim domu
Od pierwszego roku nowością naszego diecezjalnego programu jest katecheza w rodzinie i z rodziną, gdzie spotykamy się z tajemnicą obecności Boga pośród nas. Bezpośrednie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej to czas, w którym w sposób szczególny zaakcentowane zostaną okoliczności osobistego spotkania dziecka z Jezusem.

SPOTKANIE 2
Spotykam Jezusa podczas rachunku sumienia
Celem drugiego spotkania jest wprowadzenie dziecka w tajniki rachunku sumienia. To pierwszy z pięciu warunków dobrej spowiedzi. Rzetelne i umiejętne przeprowadzenie rachunku sumienia jest podstawową pomocą w dobrym i owocnym korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania.

SPOTKANIE 3
Spotykam Jezusa w konfesjonale
Kolejne spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej poświęcone zostało sakramentowi pokuty i pojednania. Jezus ustanowił ten sakrament już po swoim zmartwychwstaniu, przekazując apostołom władzę odpuszczania grzechów. Sakrament ten zgodnie z tradycją Kościoła jest włączony do grupy sakramentów uzdrowienia. Dokonuje się w nim proces duchowego uzdrowienia, duchowej przemiany i zacieśnienia osobistej relacji człowieka zarówno z Bogiem, jak też ze wspólnotą Kościoła.

SPOTKANIE 4
Spotykam Jezusa w „białej szacie”
Ostatnie spotkanie z dziećmi w parafii odbywa się niemal w przeddzień pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej. Te ostatnie dni wypełnione
są intensywnymi przygotowaniami do ważnych dla dziecka i całej rodziny wydarzeń. Odbywają się one zarówno w domu rodzinnym, jak i w parafii. Niestety, nierzadko zdarza się, że w natłoku zajęć i obowiązków gubi się istota dnia pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dziecka.  Dlatego w ostatnim okresie bezpośredniego przygotowania do uroczystości pierwszokomunijnej warto rozmawiać z dzieckiem na tematy religijne, budzić w jego  sercu szczere pragnienie osobistego spotkania z Jezusem i modlić się o dobre przeżycie tego ważnego dnia, zarówno przez dziecko, jak i przez całą rodzinę. Podsumowując: dużo rozmowy z dzieckiem i przy dziecku o sprawach wiary i moralności, marginalnie o organizacji zewnętrznej.