Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Diecezji Siedleckiej UNITAS

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wydawnictwo-unitas.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez pośrednictwo strony: www.wydawnictwo-unitas.pl
 4. Aby zakupić wybrane pozycje należy:
  1. dodać wybrane produkty do koszyka
  2. wypełnić formularz zamówienia podając adres dostawy oraz adres do rachunku
  3. wybrać sposób wysyłki oraz formę płatności
  4. zatwierdzić formularz zamówienia
 5. Po złożeniu zamówienia klient widzi w swoim panelu klienta, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych - pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. O ewentualnej niedostępności towaru Klient jest informowany w ciągu 2 dni roboczych.
 7. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 8. Złożone zamówienie może być anulowane: drogą telefoniczną +48 500 106 002 i drogą mailową wydawnictwo@wydawnictwo-unitas.pl, w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 9. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
 10. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym towarze, w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 12. Koszty dostawy zostaną wyliczone podczas potwierdzania zamówienia.
 13. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 14. Klient płaci za zamówiony towar przy odbiorze (przesyłka pobraniowa) lub przelewem na konto Wydawnictwa (przedpłata na konto).
 15. Przesyłki zagraniczne realizowane są po dokonaniu przelewu, po wcześniejszym ustaleniu kosztów przesyłki drogą telefoniczną (+48 500 106 002)
 16. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 17. Zwroty są przyjmowane tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru pokrywa zwracający.
 18. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w Wydawnictwie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, należy wypełnić protokół uszkodzenia towaru u kuriera lub skierować reklamację bezpośrednio do sprzedawcy. Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z fakturą lub paragonem (adres: ul. Szkolna 22; 08-110 Siedlce). Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 19. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 20. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 22. Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych www.wydawnictwo-unitas.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 23. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie - jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.
 24. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Wydawnictwo Unitas zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

aktualizowane 25.06.2018