Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym

wolność światopoglądu i przekonań religijnych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 67
  • Kod producenta: 978-83-65414-13-7
  • Dostępność: Brak Brak  (0 szt.)
  • szt.
  • 60,00 zł / szt.
  • Niedostępny

Autor: Jerzy Nikołajew
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Unitas - Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej
Liczba stron: 533
ISBN: 978-83-65414-13-7
Format: A5
Oprawa: Miękka
Punktem wyjścia analizy jest wolność światopoglądu i przekonań religijnych. Terminologia użyta przez Autora odpowiada nomenlaturze ukraińskiej ustawy zasadniczej z 1996 r., gdzie w art.35 został sprecyzowany zakres tytułowego pojęcia, które należy utożsamiać z rozumieniem zasady wolności sumienia i religii, zagwarantowanej w art. 9 Europejskiej Konwencji i art. 53 Konstytucji RP. Dlatego też uprawnione wydają się być bardzo częste odwpłania do polskiej doktryny prawa konstytucyjnego i wyznaniowego.
(z recenzji wydawniczej dr. hab. Zbigniewa Cieślaka, prof. UKSW)

Pracę w swojej warstwie głównowątkowej, należy uznać za nowatorską. W polskiej literaturze przedmiotu nie ma śladu badań na taką skalę. Pojawiły się co prawda opracowania, odnoszące się po części do przedstawianej materii, jednakże rozmiar badań jakie przeprowadził Autor sprawia, że należy traktować ją jako dzieło pionierskie na polskim rynku wydawniczym.
( z recenzji wydawniczej dr. hab. Andrzeja Szymańskiego, prof. UO)