W służbie miłości. Eucharystia.

Rozważania o liturgii.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 64
  • Kod producenta: 978-83-61071-57-0
  • Waga: 0.45 kg
  • Dostępność: Jest Jest  (140 szt.)
  • 18,00 zł 15,00 zł / szt.
  • szt.
Niniejsza publikacja, która powstawała w Roku Wiary, jest okazją, by ci, których wybrał Pan, może po raz kolejny, pochylili się nad zagadnieniami bogactwa liturgii oraz siły modlitwy, a więc odkryli to, co stare, by z zachwytem, zdumieniem i zrozumieniem celebrować to,   co   nowe.   Można   żywić   nadzieję,   że   pomoże   w   tym   niniejsza książka   i  zaowocuje   nowym   pokoleniem   ludzi   Eucharystii.   Książka   stanowi   cenną   pomoc   dla   katechetów   w   przygotowaniu katechez, jak również własnego rozwoju warsztatu katechety.
(ze słowa Redaktora)

Z recenzji wydawniczej:

Bardzo ważna jest właściwa formacja, której elementy zawierają programy katechetyczne oraz praca w wielu ruchach zmierzających do głębszego życia religijnego, ale wiele spraw trzeba stale przypominać. Dlatego cenne są wszelkie pomoce dla formatorów oraz indywidualnych chrześcijan pragnących świadomie i owocnie brać udział w służbie Bożej sprawowanej w Kościele.
o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Autorzy   poszczególnych   artykułów   poświęcili   wiele   czasu   i   uwagi,   aby   przygotować   fachowe   teksty,   współtworzące zwartą publikację.
ks. dr hab. Bogdan Zbroja
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krak
ów


Patronat :
■ Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
■ Centrum Formacji Salwatorianów w Krakowie