Dobra książka z dobrej strony
Służymy ewangelizacji i rozwojowi człowieka

Nadbużańskie przemyślenia

Coś więcej niż katechizm. Praktyczne odpowiedzi na pytania o wiarę

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 39
 • Kod producenta: 978-83-61071-49-5
 • Waga: 0.2 kg
 • Dostępność: Jest Jest  (85 szt.)

 • 15,00 zł 9,00 zł / szt.
 • szt.

Oprawa: Miękka
Nadbużańskie przemyślenia to próba odpowiedzi na pytania o sens i cel ludzkiego życia oraz sens chrześcijaństwa. Lektura książki jest okazją do pogłębienia świadomości kościelnej i rozpalania gorliwości apostolskiej, aby na wzór błogosławionych męczenników z Pratulina, być świadkami Chrystusa w świecie, tak bardzo dziś dziwnym, bo zlaicyzowanym, przenikniętym cynizmem i zuchwałością, aż do przekonania o samowystarczalności egzystencjalnej. Bóg wielu ludziom nie jest już potrzebny. Oni żyją złudzeniem, że są miarą dobra i zła; że są w stanie w pełni zaspokoić pragnienia swego serca, zapominając, że ich serce będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu.


Niezależna recenzja:

       Czym jest wiara? Na czym polega fenomen Trójcy Świętej? Co jest istotą chrześcijaństwa? Czy wiara i rozum wykluczają się nawzajem? Czym jest Biblia? Jak należy rozumieć Stary i Nowy Testament? Odpowiedzi na te (i inne pytania) odnajdziemy w książce księdza Kazimierza Matwiejuka pt. Nadbużańskie przemyślenia. Publikacja ta trafiła na rynek księgarski dzięki Wydawnictwu Diecezji Siedleckiej Unitas. Autor książki jest profesorem teologii, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
    Rozważania księdza Matwiejuka dotyczą m.in. Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, liturgii, sakramentów. Autorskie przemyślenia mają, bez wątpienia, dużą wartość formacyjną i stanowić mogą inspirację do Wielkopostnych medytacji. Mogą też funkcjonować jako duchowe drogowskazy, autonomiczne sentencje. Aby nie być gołosłownym, przytoczę kilka z nich:
 • „Jezus wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmuszał”.
 • „Wiara wzrasta, gdy jest przekazywana. Każdy wierzący jest ważnym ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących”.
 • „Całe życie człowieka wierzącego jest odpowiadaniem na miłość Boga”.
 • „Człowiek wierzący, współpracując z łaską wiary, upodabnia się do Chrystusa. Staje się uczestnikiem jego ofiarnej miłości”.
 • „Przez (…) posłuszeństwo wiary człowiek w sposób całkowicie wolny poświęca się Bogu”.
 • „W Kościele muszą współistnieć i uzupełniać się kontemplacja i działanie”.
 • „Zbawienie jest darem Boga”.
 • „Słowo Boże jest swoistym skalpelem skutecznie wymieniającym serca”.
 • „(…) rzeczy po ludzku bezsensowne, jak: cierpienie, odrzucenie, niesprawiedliwość, zyskują sens, ponieważ są formą udziału w losie odrzuconego, ale zwycięskiego Zbawiciela”.
 • Tyle cytatów. Niech powyższe zdania staną się punktem wyjścia do ćwiczeń duchowych, przygotowujących nas do właściwego przeżycia Wielkiego Tygodnia oraz Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Adam Tyszka