Dobra książka z dobrej strony
Służymy ewangelizacji i rozwojowi człowieka

Ad imaginem Christi

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 76
  • Kod producenta: 978-83-65414-76-2
  • Waga: 0.2 kg
  • Dostępność: Jest Jest  (17 szt.)

  • 12,00 zł 7,00 zł / szt.
  • szt.

Oprawa: Miękka

 

W pracy zaprezentowane zostało zagadnienie chrystycznego aspektu stworzenia człowieka w Biblii i współczesnej refleksji teologicznej. Celem pracy jest ukazanie człowieka jako stworzonego na obraz Chrystusa (imago Christi).

 

Prezentując zagadnienie imago Christi wyjdziemy od jego biblijnych podstaw (przeanalizowane zostaną teksty Księgi Rodzaju, ksiąg mądrościowych i prorockich, Ewangelii synoptycznych, Pism Janowych, Pism Pawłowych). Następnie analizie poddane zostanie ono w odniesieniu do współczesnej refleksji teologicznej, której podstawę stanowić będą: nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz teksty posoborowe- encykliki: Redemtor hominis Jana Pawła II, Spe salvi Benedykta XVI  oraz Lumen fidei Franciszka, jak również dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej: Teologia, chrystologia, antropologia (1981) oraz Teologia odkupienia (1995).

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

MAŁGORZATA WALCZAK

 

I. Biblijne podstawy imago Christi

 

1. Starotestamentalne podstawy teologii obrazu

 

1.1. Terminologia i występowanie

 

1.2. Opis stworzenia człowieka jako fundament teologii obrazu (Rdz 1, 26-27)

 

1.3. Teologia imago Dei w pismach mądrościowych Starego Testamentu

 

1.4. Teologia stworzenia i motyw obrazu w księgach prorockich.

 

2. Nowotestamentalne spojrzenie na dzieło stworzenia - imago Christi

 

2.1. Terminologia i występowanie

 

2.2. He eikon oraz wezwanie do uczenia się od Chrystusa w Ewangeliach synoptycznych

 

2.3. Stworzenie i Chrystus w Pismach Janowych

 

2.4. Wcielone Słowo przyczyną wszystkiego, co istnieje (J 1, 1-18) [MAJA WYSOCKA]

 

2.5. Imago Christi w Corpus Paulinum

 

2.6. Przez Niego, w Nim i dla Niego. Chrystus Pośrednik (Kol 1, 15-20) [MAJA WYSOCKA]

 

2.7. Apokaliptyczne nowe stworzenie i obraz Bestii

 

MAJA WYSOCKA

 

II. Teologia imago Dei w nauce Soboru Watykańskiego II a problemy współczesności

 

1.  Deus imago hominis- ateizm jako krytyka teologii obrazu Boga

 

2. Stworzoność i wolność – soborowe podstawy ludzkiej godności

 

MAJA WYSOCKA

 

III. Imago Christi w posoborowej refleksji teologicznej

 

1. Nauczanie papieskie

 

1.1. Homo redemptus – nowe stworzenie w Miłości według Jana Pawła II

 

1.2. Imago Christi a nadzieja przyszłej nieśmiertelności w myśli Benedykta XVI

 

1.3. Wiara drogą odkrywania obrazu Boga w sobie według papieża Franciszka

 

2. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej

 

2.1. Chrystus a powołanie człowieka do pełni człowieczeństwa

 

2.2. Człowiek a odzyskana w «nowym Adamie» komunia z Bogiem