Katechizm Siedlecki

sakrament bierzmowania

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 30
  • Kod producenta: 978-83-61071-30-3
  • Waga: 0.26 kg
  • Dostępność: Jest Jest  (59 szt.)

  • 15,00 zł / szt.
  • szt.

Oprawa: Miękka

Adresatami proponowanego katechizmu są zarówno katechizowani, jak i katecheci.
W pierwszym rzędzie chodzi o kandydatów do bierzmowania oraz ich szkolnych, parafialnych i rodzinnych pedagogów wiary.
Katechizm stanowi jedną z wielu pomocy wykorzystywanych w procesie wychowywania w wierze. Domaga się też pewnej adaptacji, uwzględniającej w procesie przekazywania czy pogłębiania wiary: kulturę, wiek, etap życia duchowego oraz sytuację społeczną i ekonomiczną katechizowanych. Ta adaptacja w jakimś stopniu już została dokonana przez redaktorów niniejszego katechizmu. Redaktorzy, będąc katechetami młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dokonując wyboru i formułując określone pytania i odpowiedzi, mieli na uwadze zróżnicowanie środowiskowe młodzieży naszej diecezji. Pełniejszą i głębszą adaptację, zarówno w odniesieniu do treści jak i formy wykładu, powinni dokonać konkretni katecheci dla swoich uczniów.
Intencją zespołu redakcyjnego było przygotowanie pomocy, którą należy posługiwać się na drodze rozwoju wiary, a nie przygotowanie
książki, którą trzeba „przerobić” (zapamiętać i zdać), przygotowując się do bierzmowania. Katechizm powinien więc stać się vademecum
zarówno przed, jak i po bierzmowaniu.