Nowości wydawnicze 2017 
ks. Ryszard Kamiński  "Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii praktycznej" http://www.wydawnictwo-unitas.pl/node/187

Dorota Mączka "Śladami kultu maryjnego w diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej"  http://www.wydawnictwo-unitas.pl/node/186          

Teresa Bartkowska   "Krzyże milenijne w parafii Horodyszcze i okolicy"  http://www.wydawnictwo-unitas.pl/node/185                        

ks. Jacek Szostakiewicz "Siostro droga, drogi bracie"  http://www.wydawnictwo-unitas.pl/node/184                                                          

ks. Zbigniew Sobolewski  "Wierni prawdzie i jedności"  http://www.wydawnictwo-unitas.pl/node/183